Nieuws


Lees verder

Van mindfulness naar heartfulness

Alt text

Heb je in het verleden onze ACT mindful training gevolgd maar vind je het nog moeilijk om de milde, vriendelijke houding in je leven te integreren? Dan ben je zeker niet alleen. Ontdek hier wat compassie voor jou kan betekenen.

Lees verder

Hervorming KMO-portefeuille

Alt text

Vanaf 1 januari 2023 wordt de KMO-portefeuille grondig hervormd. Het toepassingsgebied wordt hierdoor aanzienlijk ingeperkt voor psychologen en psychotherapeuten. Gelukkig blijft supervisie in het kader van beroepsspecifieke competenties subsidieerbaar via de KMO-portefeuille. Goed nieuws dus voor wie supervisie wil volgen bij Ellen Excelmans...

Lees verder

Enkele misvattingen rond de conventie rechtgezet

Alt text

De uitrol van de conventie psychologische zorg in de eerste lijn loopt op volle toeren. Heel wat psychologen binnen Psychologennet hebben zich kunnen conventioneren voor een (beperkt) aantal uren. We zijn blij dat eindelijk psychologische zorg betaalbaar wordt voor een groter doelpubliek maar botsen tegelijkertijd ook op een aantal moeilijkheden. Met dit artikel hopen we enkele misverstanden recht te zetten.

Lees verder

Medewerking gevraagd!

Alt text

Sinds kort voorziet het RIZIV een terugbetaling van psychologische zorg. Om het nut van deze maatregel te evalueren werd de EPCAP-studie opgestart. Doel is zicht krijgen op wie gebruik maakt van terugbetaling van psychologische zorg en hoe deze zorg kadert binnen de eerste lijn. Psychologennet ondersteunt dit onderzoek. Het kan helpen om de terugbetaling van psychologische zorg beter te organiseren zodat meer patiënten gebruik kunnen maken van een terugbetaling.

Lees verder