Nieuws


Hervorming KMO-portefeuille

Alt text

Vanaf 1 januari 2023 wordt de KMO-portefeuille grondig hervormd. Het toepassingsgebied wordt hierdoor aanzienlijk ingeperkt voor psychologen en psychotherapeuten. Gelukkig blijft supervisie in het kader van beroepsspecifieke competenties subsidieerbaar via de KMO-portefeuille. Goed nieuws dus voor wie supervisie wil volgen bij Ellen Excelmans...

Lees verder

Enkele misvattingen rond de conventie rechtgezet

Alt text

De uitrol van de conventie psychologische zorg in de eerste lijn loopt op volle toeren. Heel wat psychologen binnen Psychologennet hebben zich kunnen conventioneren voor een (beperkt) aantal uren. We zijn blij dat eindelijk psychologische zorg betaalbaar wordt voor een groter doelpubliek maar botsen tegelijkertijd ook op een aantal moeilijkheden. Met dit artikel hopen we enkele misverstanden recht te zetten.

Lees verder

Medewerking gevraagd!

Alt text

Sinds kort voorziet het RIZIV een terugbetaling van psychologische zorg. Om het nut van deze maatregel te evalueren werd de EPCAP-studie opgestart. Doel is zicht krijgen op wie gebruik maakt van terugbetaling van psychologische zorg en hoe deze zorg kadert binnen de eerste lijn. Psychologennet ondersteunt dit onderzoek. Het kan helpen om de terugbetaling van psychologische zorg beter te organiseren zodat meer patiënten gebruik kunnen maken van een terugbetaling.

Lees verder

Wij zijn er ook voor onze collega's!

Alt text

Als psychologen zijn we goed in het zorgen voor anderen maar onze zelfzorg schiet soms tekort. Psy4psy wil meer aandacht voor zelfzorg en een laagdrempelig zorgaanbod ontwikkelen voor psychologen in nood.

Lees verder

Stoelentekort

Alt text

Dit weekend gaat de 10-daagse van de geestelijke gezondheid door. Tijdens deze 10 dagen zetten heel wat organisaties het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Dit is de nodig want de geestelijke gezondheidszorg staat in brand: het aanbod kan de stijgende vraag naar geestelijke gezondheidszorg niet aan. Gevolg zijn steeds langere wachttijden. Ook in Psychologennet neemt spijtig genoeg de wachttijd toe. Om dit probleem aan te kaarten bij de overheid doen we mee aan de actie #stoelentekort.

Lees verder