Nieuws


Enkele misvattingen rond de conventie rechtgezet

Alt text

De uitrol van de conventie psychologische zorg in de eerste lijn loopt op volle toeren. Heel wat psychologen binnen Psychologennet hebben zich kunnen conventioneren voor een (beperkt) aantal uren. We zijn blij dat eindelijk psychologische zorg betaalbaar wordt voor een groter doelpubliek maar botsen tegelijkertijd ook op een aantal moeilijkheden. Met dit artikel hopen we enkele misverstanden recht te zetten.

Lees verder