Spreek erover

Ongetwijfeld heb je de reclamespot van het RIZIV al eens gehoord of gezien. Als psycholoog kan ik alleen maar aanmoedigen om psychische moeilijkheden bespreekbaar te maken. Blijf er niet mee zitten en zoek hulp als een luisterend oor van een naaste onvoldoende blijkt. Alleen waar vind je die hulp? En hoeveel kost het?

Alt text

De website spreekerover.be spreekt enkel over geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. Best jammer want dit betreft slechts een klein aandeel van het hulpverleningsaanbod. Bovendien is dit aanbod niet voor iedereen geschikt. Het gereduceerd tarief is enkel toepasbaar voor mensen met milde tot matige klachten die in gemiddeld 8 sessies geholpen kunnen worden. Het kan dus perfect zijn dat je je aanmeldt bij een geconventioneerd psycholoog en toch 'de volle pot' moet betalen omdat je niet tot de doelgroep van de conventie hoort.

Weet ook dat, in tegenstelling tot andere zorgberoepen, het al dan niet conventioneren geen vrije keuze is. Omwille van de beperktheid van het budget kon slechts 20 procent van de psychologen zich conventioneren voor een beperkt aantal uren. Ook al behoor je dus wel tot de doelgroep, toch kan je geen aanspraak maken op het gereduceerd tarief omdat de convenant van de psycholoog reeds vol zit.

Dit telkens weer uitleggen lokt veel frustratie uit bij psychologen. Ik begrijp dat een korte reclamespot de nodige nuance niet kan aanbrengen, maar de hete patat doorschuiven naar de psycholoog is niet fair voor wie echt zijn best doet om mensen in nood te helpen. Dan spreek ik nog niet over de druk op psychologen. Mensen op zoek naar hulp worden eenzijdig naar het geconventioneerde zorg geleid en botsen daar op een flessenhals met ellenlange wachtlijsten of aanmeldingsstops tot gevolg wat eigenlijk in strijd is met eerstelijnswerk. Om de haverklap krijg ik dan ook de vraag of ik geconventioneerd ben en of ik nog plaats heb. Ik kan het bijna niet meer bijhouden. Ook merk ik dat hulpzoekenden zich vaak bij verschillende psychologen aanmelden en hun afspraak vergeten te annuleren als ze elders hulp gevonden hebben. Zeer frustrerend, die no-shows, want op deze manier groeit de wachttijd alleen maar... Als ze tijdig geannuleerd hadden, had ik iemand anders in nood kunnen opbellen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de druk van het GGZ netwerk om vindplaatsgericht te gaan werken. Maar dat is voer voor een nieuwe post....