Nieuws


Medewerking gevraagd!

Alt text

Sinds kort voorziet het RIZIV een terugbetaling van psychologische zorg. Om het nut van deze maatregel te evalueren werd de EPCAP-studie opgestart. Doel is zicht krijgen op wie gebruik maakt van terugbetaling van psychologische zorg en hoe deze zorg kadert binnen de eerste lijn. Psychologennet ondersteunt dit onderzoek. Het kan helpen om de terugbetaling van psychologische zorg beter te organiseren zodat meer patiënten gebruik kunnen maken van een terugbetaling.

Lees verder