Algemene voorwaarden voor hulpverlening

Betaling

Ons honorarium ligt in de lijn de conventie psychologische zorg. De prijzen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief voorbereidingstijd, gebruikt materiaal en andere dossierkosten. Indien een sessie meer tijd in beslag neemt, dan wordt dit verhoudingsgewijs aangerekend. Voor sessies op verplaatsing wordt de verplaatsingstijd verrekend aan 1 € per minuut vanuit de standplaats van de psycholoog.

 • Oriënteringsgesprek (30 min): € 40
 • Online zelfhulp (1 maand): gratis
 • Psychodiagnostiek (60 min): € 100
 • Psychotherapie (50 min): € 85
 • Rookstopbegeleiding (45 min): € 50,25
 • Loopbaanbegeleiding (4 x 60 min): loopbaancheque (€ 45)
 • Psychosociale training in groep (120 min): € 40

Met uitzondering van de groepstrainingen wordt er aan het einde van elke sessie afgerekend. Je kan contant of met de smartphone (payconiq) betalen.

Terugbetaling

Voor mensen met milde tot matige klachten bestaat er een tegemoetkoming bij geconventioneerde psychologen voor een beperkt aantal sessies binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg. Indien je in orde bent bij je ziekteverzekering, betaal je binnen deze conventie enkel het remgeld: dit is 11 euro (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) voor een individuele sessie of 2,5 euro voor een groepssessie.

Is je psycholoog niet geconventioneerd? Of val je buiten de convenant van de psycholoog? Er is ook de mogelijkheid om een beperkte terugbetaling te krijgen via de mutualiteiten. Raadpleeg je mutualiteit voor de precieze terugbetalingsmodaliteiten.

Annulatievoorwaarden

Gezien onze drukke agenda's vragen we je afspraken tijdig te annuleren. Dit betekent ten laatste 24 uur op voorhand. Je kan hiervoor het webplatform gebruiken of een bericht sturen naar de psycholoog waarmee je een afspraak hebt gemaakt. Voor afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, wordt een verzuimvergoeding van € 40 in rekening gebracht.

Voor de groepstrainingen gelden specifieke regels, vermits je bij je inschrijving je plaats in de groep reserveert. Binnen Psychologennet hebben we er voor gekozen om het maximum aantal deelnemers strikt te hanteren en niet met een systeem van overboeking te werken. Let op: je inschrijving is pas gegarandeerd na betaling. Bij annulatie (ook in geval van overmacht) voorzien we geen restitutie van het reeds betaalde bedrag. Bij annulatie vanwege onze kant wordt het bedrag wel terug overgemaakt. Dit gebeurt echter uitzonderlijk. Een individueel traject kan dan een alternatief zijn.

Algemene voorwaarden voor opleidingen

Subsidie

Ellen Excelmans is geregistreerd als dienstverlener voor KMO-portefeuille (DV.O214326). KMO-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid waarbij zelfstandigen en Vlaamse KMO's een subsidie kunnen bekomen voor het inkopen van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een geregistreerde dienstverlener. Dit betekent dat je gebruik kan maken van de subsidiemaatregel indien je bij haar supervisie volgt. Leertherapie of andere therapeutische activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. De KMO-portefeuille geldt namelijk enkel voor opleidingen die betrekking hebben op de kernprocessen van je beroepsactiviteit en moet dus gericht zijn op het verbeteren van je professioneel functioneren. De subsidie van de KMO-portefeuille bedraagt 30% van de opleidingskosten voor kleine ondernemingen en 20 % voor middelgrote ondernemingen; met een maximum van 7.500 euro per kalenderjaar.

Annuleringsvoorwaarden

Annulatie wordt schriftelijk meegedeeld aan info@psychologennet.be. Ellen Excelmans aanvaart annulaties (ook in geval van overmacht) onder volgende voorwaarden:

 • Kosteloos tot één maand op voorhand;
 • 50% van het totale factuurbedrag tot 2 weken op voorhand;
 • Het volledige bedrag indien minder dan 2 weken

Bij annulatie langs onze kant wordt onmiddellijk gezocht naar een geschikte vervanger binnen Psychologennet. Indien dit niet mogelijk is, wordt een alternatief moment voorzien binnen redelijke termijn van 3 maanden.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het online platform

Algemeen

Dit online platform is een onderdeel van de website van Psychologennet. Lees aub de gebruiksvoorwaarden vooraleer je het platform gebruikt. Het gebruik van het platform veronderstelt dat je de gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Je bevestigt dat je accurate en volledige informatie hebt doorgegeven. Je bent de enige persoon die geautoriseerd is om dit account te gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat je de account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) niet doorspeelt aan derden en dat je niemand jouw account laat gebruiken. Je bent totaal verantwoordelijk voor alle activiteiten vanuit jouw account. Je verbindt je er ook toe elk ongeautoriseerd gebruik van je account te melden bij Psychologennet.

Gebruik van het online platform

Het gebruik van het online platform mag enkel in overeenstemming met volgende voorwaarden:

 • Je mag de inhoud van de cursussen bekijken in overeenstemming met de voorwaarden.
 • Je mag geen enkele inhoud van de cursussen publiceren, kopiëren, verspreiden, verkopen, uitlenen of overdragen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de auteur van de inhoud. In het bijzonder, deel je geen inhoud met anderen via e-mail of op andere manieren zonder de uitdrukkelijke toestemming. Als je weet dat andere mensen een bepaalde cursus misschien willen bekijken, kan je hen uitnodigen zich aan te melden bij Psychologennet zodat ze een eigen account kunnen bekomen.
 • Je mag het materiaal van Psychologennet niet verkopen of winst halen uit afgeleide materialen, elk commercieel gebruik van de inhoud van de cursussen wordt niet toegestaan; tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan door de auteur van de inhoud.
 • Je mag feedback geven of vragen stellen via het platform. Je mag geen onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, haatdragend of pijnlijk materiaal voor andere personen of entiteiten posten.
 • Je mag geen bestanden uploaden die een inbreuk maken of in strijd zijn met de rechten omtrent intellectuele eigendom, privacy- of publiciteitsrechten.

De auteur van de cursussen behoudt alle eigendom over de inhoud van de cursussen. Alle rechten op de cursussen zijn gereserveerd, tenzij dit in een overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegekend. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Als je de gebruiksvoorwaarden schendt, wordt de toegang tot het platform beëindigd en moet je onmiddellijk alle kopieën die je gemaakt hebt, vernietigen.

Aansprakelijkheid

Je bent akkoord dat het gebruik van het platform op eigen risico is. Het platform wordt door Psychologennet ‘zoals het is’ aangeboden. Psychologennet biedt geen verklaring of enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik van het platform of de inhoud van de cursussen.

Je bent akkoord dat Psychologennet niet aansprakelijk is voor om het even welke schade voortvloeiend uit het gebruik van het platform, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele en consequentiële schade. Je bent akkoord Psychologennet te vrijwaren van claims die voortvloeien of verband houden met het gebruik van het platform.

Toegang tot het online platform

De toegang tot de cursussen van Psychologennet is beperkt in de tijd. De looptijd van de toegang kan je controleren binnen de blok ‘inschrijvingen’. Voor een verlenging van de toegang tot een cursus neem je contact op met info@psychologennet.be.

Je kan je account op elk moment annuleren. Dit doe je door een mail te sturen naar info@psychologennet.be met als onderwerp de vraag om je account te schrappen. Zorg ervoor dat jouw mail je voor- en familienaam bevat. Omgekeerd behoudt Psychologennet het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, jouw toegang tot het online platform te beëindigen en elke toegang in de toekomst te blokkeren, indien je je niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt. In dit geval ga je ermee akkoord je te onthouden van elk verder gebruik van het platform dan ook. Alle rechten en verplichtingen van beide partijen onder deze gebruiksvoorwaarden zal de beëindiging van de overeenkomst overleven en blijven van kracht.

Geldigheid

Psychologennet kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en herzien, en nieuwe voorwaarden opleggen bij het gebruik van het online platform. Als je een account binnen Psychologennet hebt, geven we kennis van deze wijzigingen per e-mail. Het verder blijven gebruiken van het platform impliceert de aanvaarding van de wijziging van de gebruiksvoorwaarden.