Algemene voorwaarden voor cliënten

Betaling

Onze tarieven zijn op voorhand vastgelegd. De prijzen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief voorbereidingstijd, gebruikt materiaal en andere dossierkosten. Indien een consultatie meer tijd in beslag neemt, dan wordt dit verhoudingsgewijs aangerekend. Voor consultaties op verplaatsing wordt de verplaatsingstijd verrekend aan 1 euro per minuut.

  • Intake (30 min): 40 euro
  • Online infosessie (1 maand): 10 euro
  • Psychodiagnostiek (60 min): 100 euro
  • Psychotherapie (45 min): 60 euro
  • Psychosociale training in groep (120 min): 40 euro

Met uitzondering van de groepstrainingen wordt er aan het eind van de consultatie afgerekend; je kan enkel contant of met de smartphone (bancontact app of payconiq) betalen. Vermits psychologen nog niet opgenomen zijn in een algemene terugbetaling via het RIZIV, kan niet betaald worden via een derdebetalersregeling en moet je het volledige bedrag voldoen aan de psycholoog.

Terugbetaling

Op dit moment is er nog geen algemene terugbetaling voor psychologische hulpverlening vanuit het RIZIV. De meeste mutualiteiten voorzien echter een terugbetaling binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Voor een overzicht van de terugbetalingsmodaliteiten door de verschillende mutualteiten verwijzen we naar volgende webpagina.

Annulatievoorwaarden

Gezien onze drukke agenda's vragen we je afspraken tijdig te annuleren. Dit betekent ten laatste 24 uur op voorhand; telefonisch of per mail van de psycholoog waarmee je een afspraak hebt gemaakt. Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

Voor de groepstrainingen gelden specifieke regels, vermits je bij je inschrijving je plaats in de groep reserveert. Binnen Psychologennet hebben we er voor gekozen om het maximum aantal deelnemers strikt te hanteren en niet met een systeem van overboeking te werken. Let op: je inschrijving is pas gegarandeerd na betaling. Bij annulatie (ook in geval van overmacht) voorzien we geen restitutie van het reeds betaalde bedrag. Je kan wel iemand anders in je plaats laten gaan of je inschrijven in een groep op een later moment. Voor een herboeking wordt een administratieve kost van 60 euro aangerekend. Bij annulatie vanwege onze kant wordt het bedrag wel terug overgemaakt. Dit gebeurt echter uitzonderlijk. Een individueel traject kan dan een alternatief zijn.

Algemene voorwaarden voor opleidingen

Betaling

Op basis van de vraag wordt een gepersonaliseerde offerte opgesteld. Verplaatsingstijd wordt extra aangerekend aan 1 euro per minuut waarbij de verplaatsingstijd wordt berekend aan 1 euro per minuut met googlemaps vanuit Heist-op-den-Berg.

Na goedkeuring van de offerte wordt een overeenkomst of bestelbon opgesteld. De overeenkomst treedt in werking op de datum dat een ondertekend exemplaar toekomt. Ellen Excelmans bezorgt de opdrachtgever een bevestiging van ontvangst tezamen met een factuur.

Twee weken voor de start van de opleiding wordt een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag gevraagd. Het resterend bedrag wordt betaald uiterlijk twee weken na de start van de opleiding. Bij gebrek aan stipte betaling zal een administratieve kost van 10% van het verschuldigde bedrag aangerekend worden.

Alle betwistingen omtrent het factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst te gebeuren. Voor geschillen is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

Subsidie

Ellen Excelmans is geregistreerd als dienstverlener voor KMO-portefeuille (DV.O214326). KMO-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid waarbij zelfstandigen en Vlaamse KMO's een subsidie kunnen bekomen voor het inkopen van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een geregistreerde dienstverlener. Dit betekent dat je gebruik kan maken van de subsidiemaatregel indien je bij haar een opleiding of supervisie volgt. De subsidie betreft 40% van de opleidingskosten met een maximum van 10.000 euro per kalenderjaar voor kleine ondernemingen. Middelgrote ondernemingen kunnen tot 30% subsidie aanvragen met een maximum van 15.000 euro per kalenderjaar.

Annuleringsvoorwaarden

Annulatie wordt schriftelijk meegedeeld aan info@psychologennet.be. Ellen Excelmans aanvaart annulaties (ook in geval van overmacht) onder volgende voorwaarden:

  • Kosteloos tot één maand op voorhand;
  • 50% van het totale factuurbedrag tot 2 weken op voorhand;
  • Het volledige bedrag indien minder dan 2 weken

Bij annulatie langs onze kant wordt onmiddellijk gezocht naar een geschikte vervanger. Indien dit niet mogelijk is, worden een alternatief voorzien binnen redelijke termijn van 3 maanden.