Medewerking gevraagd!

Sinds kort voorziet het RIZIV een terugbetaling van psychologische zorg. Om het nut van deze maatregel te evalueren werd de EPCAP-studie opgestart. Doel is zicht krijgen op wie gebruik maakt van terugbetaling van psychologische zorg en hoe deze zorg kadert binnen de eerste lijn. Psychologennet ondersteunt dit onderzoek. Het kan helpen om de terugbetaling van psychologische zorg beter te organiseren zodat meer patiënten gebruik kunnen maken van een terugbetaling.

Alt text

Ben jij in begeleiding bij een geconventioneerd psycholoog? Neem dan deel aan dit onderzoek en help mee aan een verbetering van het psychisch welzijn van de Belgische bevolking. Wat wordt er precies van jou gevraagd?

Interesse? Stuur vrijblijvend een e-mail naar epcap@kuleuven.be voor meer informatie over deze studie. Het wel of niet deelnemen aan de studie heeft op geen enkele wijze invloed op uw psychologische begeleiding.