Enkele misvattingen rond de conventie rechtgezet

De uitrol van de conventie psychologische zorg in de eerste lijn loopt op volle toeren. Heel wat psychologen binnen Psychologennet hebben zich kunnen conventioneren voor een (beperkt) aantal uren. We zijn blij dat eindelijk psychologische zorg betaalbaar wordt voor een groter doelpubliek maar botsen tegelijkertijd ook op een aantal moeilijkheden. Met dit artikel hopen we enkele misverstanden recht te zetten.

Alt text

Stilaan raakt de conventie meer en meer bekend onder onze verwijzers en het brede publiek. Toch botsen we op enkele misverstanden. Hieronder zetten we enkele veel voorkomende misverstanden op een rij:

Nog vragen bij de conventie? Aarzel niet om je psycholoog te contacteren: hij of zij helpt je graag op weg.