Voor 11 euro naar de psycholoog

De pers berichtte eind juli een historische stap vooruit in de financiering van psychologische zorg. Vanaf september zou een nieuwe RIZIV-conventie starten die psychologische zorg betaalbaar maakt voor iedereen. Als klinisch psychologen willen we deze ontwikkeling toejuichen. Alleen is de concrete uitwerking van deze conventie nog steeds niet rond. Met dit bericht willen we je op een zo correct mogelijke manier informeren.

Alt text

De conventie maakt een onderscheid tussen eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg. Eerstelijnszorg is laagdrempelig, kortdurend en meer gericht op coping met psychische klachten en problemen. Meer gespecialiseerde zorg is aangewezen bij ernstigere en dieper gewortelde problematieken. In die zin is de intensiteit van die zorg groter.

Positief is dat er ook een financiering is voor groepssessies. Groepstherapie heeft namelijk in onze ogen een grote meerwaarde. Ook zijn de leeftijdsgrenzen open getrokken: er is een conventie voor kinderen en jongeren jonger dan 23 jaar en een conventie voor volwassenen vanaf 15 jaar. Binnen deze conventie betaal je enkel je persoonlijk aandeel (volgens het principe van derdebetalersregeling): 11 euro voor een individuele sessie of 2,5 euro voor een groepssessie; dit voor een maximum aantal sessies per jaar:

Psychologische zorg binnen deze conventie blijft rechtstreeks toegankelijk. Er is dus geen voorschrift nodig van een arts. In een eerste gesprek zal de psycholoog inschatten welk type zorg aangewezen is voor jou. Je psycholoog stelt hiertoe een functioneel bilan op. Mits jouw toestemming wordt dit bilan gedeeld met je huisarts. We betreuren deze extra drempel in gespecialiseerde zorg. Al zien we er ook de voordelen van in. We hechten namelijk veel belang aan overleg en afstemming met andere betrokken zorgverleners. Het spreekt voor zich dat dit enkel kan met én mits jouw toestemming.

Deze nieuwe conventie zal stapsgewijs uitgerold worden. Starten op 1 september is dus veel te optimistisch geformuleerd door de pers. Het voorziene budget laat ook niet toe om alle psychologen en alle patiënten te laten deelnemen aan deze conventie. Er zullen m.a.w. keuzes gemaakt moeten worden waar de conventie kan ingezet worden en waar niet.

Er is dus nog veel niet duidelijk. Binnen Psychologennet is het dus nog even afwachten hoe de uitrol van de conventie zal verlopen en wat de gevolgen zullen zijn voor jouw begeleiding. Voorlopig verandert er bijgevolg niets. Wij informeren je van zodra dit wel het geval is.