Hoe zit het nu met die conventie?

In juli 2021 berichtte de pers over een nieuwe conventie die psychologische zorg betaalbaar maakte voor iedereen. Al snel werd duidelijk dat de berichtgeving iets te positief geformuleerd werd. Het budget was te beperkt om een terugbetaling te voorzien voor alle psychologische zorg. Daarom moesten de GGZ netwerken keuzes maken welke zorg een terugbetaling kan genieten en welke niet.

Alt text

Net zoals niet elke psycholoog zal kunnen instappen in de conventie zal ook niet elke cliënt beroep kunnen doen op de conventie. De conventie richt zich op mensen met milde tot matig ernstige psychische klachten die geen toegang vinden tot het reeds bestaande aanbod aan psychologische zorg. Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) kunnen dus spijtig genoeg geen aanspraak maken op terugbetaling via de conventie.

De overheid wil ook 'outreachend' werken en psychologen naar zogenaamde 'vindplaatsen' brengen. Vindplaatsen definieert men als plaatsen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten met een ander doel dan psychologische hulpverlening zoals materiële of sociale bijstand, algemene zorg of vrijetijdsbesteding. Voorbeelden zijn scholen, CLB's, OCMW's, CAW's, huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra. De praktijken in Psychologennet komen dus strikt genomen niet in aanmerking. Gelukkig houden de meeste netwerken wel rekening met de lokale omstandigheden en kunnen ambulante psychologenpraktijken in bepaalde regio's wél intekenen. Dit zorgpakket is echter beperkt. Het kan dus perfect zijn dat je psycholoog zich kandidaat stelt voor de conventie maar niet weerhouden wordt omwille van het beperkt aantal beschikbare uren. Bovendien is er geen garantie op terugbetaling bij een geconventioneerd psycholoog. Geen enkele psycholoog kan immers al zijn of haar cliënten opnemen in de conventie. Er zullen dus (moeilijke) keuzes moeten gemaakt worden.

We vinden het heel jammer dat we veel mensen moeten teleurstellen in hun vraag naar terugbetaling van hun psychologische zorg. We blijven echter ijveren voor een betere toegankelijkheid van psychologische hulpverlening en willen een oproep doen naar de overheid om meer budget vrij te maken zodat elke psycholoog (die dat wil) elke cliënt kan laten opnemen in de conventie.