Motiverende gespreksvoering

Motiveren tot gedragsverandering is niet eenvoudig. Het leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. In deze basisopleiding Motiverende Gespreksvoering leren deelnemers een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.

Inhoud van de opleiding

Motivatie is de motor van verandering. In deze opleiding krijgen deelnemers inzicht in wat mensen beweegt en hoe ze de motivatie voor verandering kunnen versterken. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de grondhouding binnen Motiverende Gespreksvoering (MG). MG is meer dan een reeks technieken: het is een manier van in contact treden met cliënten. Vier processen spelen hierin een rol: een behulpzaam contact opbouwen, een duidelijke focus houden, het ontlokken van de autonome motivatie van de cliënt en tijdig overgaan naar planning van verandering.

Doelgroep

Gezondheidswerkers die in contact komen met patiënten met gezondheidsbelemmerend gedrag (roken of ander middelengebruik, obesitas, diabetes, gebrekkige therapietrouw, enz)

Werkwijze

In deze opleiding worden de deelnemers op een zeer praktische manier geïnitieerd in de geest en de methodiek van motiverende gespreksvoering. Er wordt geoefend aan de hand van inleefoefeningen en rollenspelen. Er worden ook richtlijnen gegeven voor verdere verdieping en implementatie van motiverende gespreksvoering binnen de eigen organisatie.