Masterclass ACT

Inhoud van de opleiding

Acceptance and Commitment Therapy of ACT is de laatste jaren zeer populair geworden in de hulpverlening. De meeste therapeuten hebben de basis van ACT onder de knie maar missen de finesse om ACT vlot toe te passen in een begeleiding. Net zoals dansen meer is dan het zetten van bepaalde stappen is ACT meer dan het gebruiken van een bepaalde metafoor. Het is een 'dans' tussen de cliënt en de therapeut.

In deze opleiding leren deelnemers kijken met een ACT-bril naar de klachten en/of problemen waarmee cliënten in therapie komen zodat ze vlot kunnen inspelen of wat er écht leeft bij de cliënt. Loslaten van geijkte technieken en het bewerkstelligen van acceptatie en commitment in het gesprek staan in deze opleiding centraal.

Doelgroep van de opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten die vertrouwd zijn met de basisprocessen van ACT en zich verder willen bekwamen in het toepassen ervan.

Werkwijze

Deelnemers brengen 3 casussen mee waarmee ze worstelen. De opleiding start met het maken van een casusconceptualisatie. Alle basisprocessen worden nog eens overlopen en er wordt telkens ingegaan hoe een worsteling kan omgebogen worden tot een vloeiende dans. Bedoeling is de integratie van de 6 basisprocessen in een therapeutisch gesprek. Hierbij wordt gewerkt met videomateriaal. Deelnemers worden ook uitgenodigd tot inleefoefeningen en rollenspel.