Functional Analytical Psychotherapy (FAP)

Inhoud

Functional Analytical Psychotherapy (FAP) heeft zijn basis, net zoals ACT, in de contextuele gedragswetenschappen. De focus van FAP ligt specifiek op het verbeteren van de interpersoonlijke relaties van de cliënt om zo tot meer levenskwaliteit te komen. Hiertoe wordt expliciet gebruik gemaakt van de therapeutische relatie: de relatie tussen de cliënt en de therapeut.

De therapeutische relatie wordt beschouwd als een weerspiegeling van de manier waarop de cliënt interageert met de mensen in zijn omgeving. Daarnaast is het een krachtig vehiculum om nieuw functioneel interpersoonlijk gedrag te ontwikkelen.

Werkwijze

Deze opleiding leert hoe FAP het klinisch werk kan verstevigen. Deelnemers leren door een FAP-bril kijken naar het interpersoonlijk gedrag van hun cliënten en hoe ze de therapeutische relatie kunnen gebruiken om meer open, gehecht en dus ook risicovol interpersoonlijk gedrag te ontwikkelen. Hiertoe wordt een mix van experiëntiële en didactische methoden gebruikt.

Let op: FAP promoot een authentieke, open en intieme therapeutische relatie. Dit impliceert niet alleen theoretische kennis van de ontwikkeling van gehechtheidsrelaties, maar ook de bereidheid om als therapeut in zulke relatie te stappen. Dit vereist niet alleen voldoende zelf-kennis, maar ook de capaciteit om strategisch risico’s te nemen en zich kwetsbaar op te stellen tegenover cliënten door oprechte emotionele reacties te uiten – weliswaar zeer bewust en met zorg gekozen.