ACTief afkicken

Inhoud van de workshop

Deze workshop belicht de toepassing van ACT binnen de context van de verslavingszorg. ACT kan als een transdiagnostisch model eenvoudig ingezet worden bij mensen met een verslavingsproblematiek. Verslavingsgedrag trekt mensen weg van hun waarden en ACT leert mensen hun leven terug op koers te brengen van hun waarden.

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor hulpverleners binnen de verslavingszorg met een basisachtergrond in ACT.

Werkwijze

In deze workshop wordt aan de hand van een mix van theorie en praktijk geleerd om vanuit een ACT-bril naar verslavingsgedrag te kijken. Hierbij worden veel voorbeelden uit de verslavingszorg gebruikt. Er is ook ruimte om eigen casussen in te brengen. Specifieke aandachtspunten bij verslaving, zoals omgaan met craving, impulsiviteit en herval komen ook aan bod.