Veilige zorg voor iedereen

Stel je psychologische zorg niet nodeloos uit. Wij blijven beschikbaar en organiseren onze zorg op een veilige manier.

Alt text

In tegenstelling tot wat sommigen denken zijn de praktijken van klinisch psychologen nooit gesloten geweest. De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen werkte mee aan een campagne van het Vlaams PatiëntenPlatform om mensen te sensibiliseren dat ze hun zorg niet hoeven uit te stellen en dat de zorg kan gebeuren in veilige omstandigheden.

Concreet nemen we in onze praktijk volgende voorzorgsmaatregelen: