Financieel laagdrempelige psychotherapie in de context van de COVID-19 crisis

Psychologennet werkt mee aan een project van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) dat financieel laagdrempelige psychotherapeutische ondersteuning biedt aan personen met psychische klachten ontwikkeld in de context van de covid-19 crisis.

Alt text

Na de somatische pandemie dreigt een mentale epidemie. De vraag naar psychotherapie was reeds groot en we vermoeden dit alleen maar zal stijgen. Daarom lanceert de BWP met de steun van het fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, een project dat financieel laagdrempelige ondersteuning biedt aan personen met psychische klachten in de context van de COVID-19 crisis.

Het project richt zich in de eerste plaats op personen die binnen de context van de corona-crisis psychische klachten ontwikkelen en geen psychologische bijstand op hun werk krijgen. We denken dan aan mensen die dagelijks in de frontlinie staan. Voorbeelden zijn mensen die werken in de zorgsector zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en triage centra, zorgverleners binnen woonzorgcentra, thuisverpleging, jeugd- en gehandicaptenzorg, maar ook werknemers in supermarkten die continu blootgesteld worden aan mogelijke besmetting, komen in aanmerking. Daarnaast wil het project psychotherapie toegankelijker maken voor COVID-19 patiënten die in quarantaine zijn en voor psychisch kwetsbare mensen die in isolement leven en voor wie de angst en de vereenzaming dermate zwaar is dat zij zonder hulp dreigen te decompenseren.

Het aanbod van dit project betreft een op maat gesneden psychotherapie; gebaseerd op wetenschappelijke kennis van wat nodig is bij acute stress en psychotrauma en ter preventie van PTSS. Concreet kunnen we maximaal 5 sessies aanbieden aan een verlaagd tarief: 40 € per sessie of 20 € per sessie bij verhoogde tegemoetkoming. Meer sessies zijn mogelijk, maar worden verrekend aan het normale honorarium.

Neem contact op met de psycholoog voor het maken van een afspraak. Hun contactgegevens staan op deze webpagina.