Psychologennet erkend als stagedienst

Vanaf 2023 moeten masterstudenten klinische psychologie een jaar gesuperviseerde praktijk doen bij een door het FOD erkende stagedienst onder supervisie van een stagemeester. Binnen Psychologennet ondersteunen we al langer jonge psychologen in hun praktijkvoering. De stap naar de aanvraag van een officiële erkenning was dus klein. Deze maand kregen we een positief antwoord van het FOD en kan het stageteam onder leiding van Ellen Excelmans van start gaan.

Alt text

De professionele stage is een praktijkstage die nodig is om de klinische psychologie autonoom te kunnen beoefenen. De stage kan gestart worden na het behalen van het masterdiploma en bedraagt minstens 1680 uren. De klinisch psycholoog in opleiding (KiPio) kan kiezen voor een halftijdse of een voltijdse invulling in Psychologennet. Volgende activiteiten komen tijdens de stage aan bod:

De stagebegeleiding gebeurt door Ellen Excelmans bijgestaan door Wendy Calders en Kris Martens. Op wekelijkse basis wordt minstens 1 uur supervisie voorzien. Ook is de KiPio in de gelegenheid te participeren aan de maandelijkse intervisie tussen de teamleden van Psychologennet en mag hij of zij naar eigen voorkeur deelnemen aan interne opleidingen.

Voor meer info over de stage overeenkomst: info@psychologennet.be