Maak komaf van je verslaving aan de sigaret

Een gezond lichaam is belangrijker dan ooit en daarom is stoppen met roken nu cruciaal. Gemiddeld heeft elke roker 6 à 7 pogingen nodig om te stoppen met roken. Rookstopbegeleiding door een tabakoloog kan de kans op succes aanzienlijk vergroten.

Alt text

31 mei is het weer zover: Werelddag zonder Tabak. Misschien is dit een goed moment om werk te maken voor je goede voornemen om te stoppen met roken. Stoppen met roken is echter niet gemakkelijk. Gemiddeld heeft een roker 6 à 7 pogingen nodig om effectief te stoppen. Rookstopbegeleiding door erkend tabakoloog verhoogt de kans op succes aanzienlijk.

In een rookstopbegeleiding starten we steeds met het opstellen van een individueel rookprofiel. Hoe past roken in jouw leven? Welke functie heeft de sigaret gekregen? Is jouw roken een gewoonte geworden? Een genotsmiddel of een steun in moeilijke tijden? Of draait het vooral om de verslaving aan nicotine? Op basis van jouw rookprofiel wordt een concreet behandelplan opgesteld waarbij er gewerkt wordt naar een welbepaalde stopdag. De mogelijkheden rond farmacologische hulpmiddelen worden hierin ook opgenomen. Vervolgens wordt de rookstoppoging opgevolgd over een periode van 3 maanden. Specifieke thema's zoals stress, terugval en gewichtstoename kunnen hierbij aan bod komen.