Hoe zit dat nu met die terugbetaling van psychologen?

Er is heel wat verwarring omtrent terugbetaling van klinisch psychologische zorg. In dit artikel hopen we jullie te informeren over de stand van zaken.

Alt text

De terugbetaling waarvan sprake is in de pers is een proefproject voor eerstelijnspsychologie. Binnen Psychologennet nemen wij niet deel aan dit project omdat dit niet strookt met de manier waarop wij psychologische zorg willen aanbieden:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met een hulpvraag geholpen kan worden; ongeacht de leeftijd en de problematiek. Het beperkt aantal sessies schept de illusie dat een complex probleem in korte tijd kan opgelost worden. Dit veroorzaakt druk om snel grote stappen te zetten. Het allergrootste probleem is de verwijzing door de arts: we vinden dit een onnodige drempelverhoging van de stap naar de psycholoog. Het is zo al moeilijk genoeg om hulp in te schakelen. Ook problematisch is het aanvragen van een verlenging omdat het probleem nog niet is opgelost; zeker als dan beslist wordt om door te verwijzen naar een andere psycholoog. Dit lijkt ons in strijd met de continuïteit aan zorg die we aan onze cliënten willen aanbieden.

De meeste mutualiteiten voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling los van de leeftijd en de problematiek. De vrije keuze van behandelaar is hier wel gegarandeerd. Vraag naar het terugbetalingsformulier bij je psycholoog. Hij of zij helpt je graag op weg.