Hervorming KMO-portefeuille

Eind november berichtte het VLAIO dat de subsidiemaatregel van de KMO-portefeuille grondig hervormd wordt in 2023. Het toepassingsgebied wordt namelijk aanzienlijk ingeperkt. Op dit moment is er nog veel onzekerheid en kan voorlopig geen steun aangevraagd worden voor opleiding en/of supervisie binnen Psychologennet.

Alt text

Er kan enkel subsidie aangevraagd worden voor welbepaalde thema's. In ons werkveld betekent dit dat de KMO-portefeuille enkel ingezet kan worden bij het versterken van beroepsspecifieke competenties. Het VLAIO zal hiertoe een lijst opstellen van opleidingen die in aanmerking komen. Dit gebeurt door een zogenaamde kwaliteitskamer. Zij zullen ook de kwaliteit van de aangeboden diensten bewaken.

Op zich vinden we het een goede zaak dat de inhoudelijke kwaliteit van een subsidiemaatregel gecontroleerd wordt. Alleen leert nadere inspectie van de voorwaarden om op de lijst te komen dat heel wat opleidingen voor psychologen en psychotherapeuten uit de boot vallen. Het VLAIO erkent namelijk enkel volgende opleidingen:

Supervisie in het kader van een therapie-opleiding zou dus principieel wel in aanmerking kunnen komen. We hebben hiertoe dan ook een aanvraag gedaan maar tot op heden nog geen uitspraak ontvangen. Tot zover kunnen we dus geen betalingen met KMO-portefeuille aanvaarden. We betreuren deze ontwikkeling en hopen dan ook op jullie begrip.