Hervorming KMO-portefeuille

Vanaf 1 januari 2023 wordt de KMO-portefeuille grondig hervormd. Het toepassingsgebied wordt hierdoor aanzienlijk ingeperkt voor psychologen en psychotherapeuten. Gelukkig blijft supervisie in het kader van beroepsspecifieke competenties subsidieerbaar via de KMO-portefeuille. Goed nieuws dus voor wie supervisie wil volgen bij Ellen Excelmans...

Alt text

Vanaf 2023 kan er enkel subsidie aangevraagd worden voor welbepaalde thema's. In ons werkveld betekent dit dat de KMO-portefeuille enkel ingezet kan worden bij het versterken van beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen. Het VLAIO zal hiertoe een lijst opstellen van opleidingen die in aanmerking komen. Dit gebeurt door een zogenaamde kwaliteitskamer. Zij zullen ook de kwaliteit van de aangeboden diensten bewaken.

Op zich vinden we het een goede zaak dat de inhoudelijke kwaliteit van een subsidiemaatregel gecontroleerd wordt. Alleen leert nadere inspectie van de voorwaarden om op de lijst te komen dat heel wat opleidingen voor psychologen en psychotherapeuten uit de boot vallen. Supervisie komt echter wél in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille. We zijn dan ook blij dat de kwaliteitskamer onze 'hernieuwde' aanvraag tot erkenning heeft goedgekeurd.