ELP conventie 3.0.

De huidige conventie eerstelijns psychologische zorg (ELP) loopt stilaan ten einde. Om zorgcontinuïteit te garanderen is er een overgangsperiode tot eind maart 2024. Vanaf 1 april 2024 (neen, dit is geen aprilgrap) gaan de voorwaarden van de nieuwe ELP conventie van kracht. Ontdek hier wat dit precies betekent in de praktijk.

Alt text

Eerst en vooral is het belangrijk om nog eens te stellen dat de ELP conventie zich richt op mensen met lichte tot matige klachten die in maximum 8 sessies geholpen kunnen worden. Eigenlijk dient deze conventie dus niet voor mensen met complexe problematieken. Dit is best verwarrend want binnen Psychologennet beschikken we over voldoende expertise om complexe vragen te beantwoorden. Alleen mogen deze consultaties niet vallen onder het gereduceerd tarief en moeten we bij wijze van spreken 'de volle pot' aanrekenen. Weet wel dat er een beperkte terugbetaling mogelijk is via je mutualiteit. Raadpleeg je mutualiteit voor meer informatie.

Ook voor psychologen was dit zeer verwarrend. Daarom beschrijft de nieuwe conventie veel duidelijker welke interventies mogelijk zijn. Er worden 3 functies onderscheiden:

Het aantal groepssessies die je binnen de nieuwe conventie kan volgen is onbeperkt. Het aantal individuele sessies daarentegen is beperkt tot 8 sessies wat binnen de derde functie kan uitgebreid worden tot maximum 20 sessies. Dit maximum is geen opeisbaar recht. Een psychologische begeleiding duurt zo lang als nodig maar niet langer dan nodig.

Toegang tot psychologische begeleiding blijft rechtstreeks mogelijk. Je hebt dus geen voorschrift van je huisarts nodig. Voor de derde functie is wel een functioneel bilan van je psycholoog nodig. Een bilan kan je beschouwen als een soort van casusconceptualisatie met een plan van aanpak. Indien je hiertoe toestemming geeft, deelt je psycholoog dit met je huisarts zodat hij of zij 'mee is' in je behandeltraject.

Tot slot zijn er enkele wijzigingen in de remgelden. Vanaf 1 februari 2024 hoeven kinderen en jongeren tot en met 23 jaar geen persoonlijk aandeel meer te betalen. De remgelden voor volwassenen vanaf 24 jaar blijven ongewijzigd. Het eerste gesprek binnen de ELP conventie is gratis*. Daarna betaal je 11 euro voor een individuele sessie (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie.

* Je betaalt dus wel remgeld, als je al bij een andere psycholoog binnen de ELP conventie bent geweest.