Eerste ervaring met de conventie

De uitrol van de ELP conventie draait in heel wat regio's op volle toeren. Heel wat psychologen binnen Psychologennet zijn in de conventie gestapt en kunnen hun cliënten laten genieten van een terugbetaling van hun psychologische zorg. Tijd om even stil te staan bij onze eerste ervaringen.

Alt text

Binnen de psychologenwereld botste de ELP conventie op heel wat controverse en toegegeven er kunnen nog wat verbeteringen aangebracht worden in de conventie. Dit neemt niet weg dat het een eerste stap in de goede richting is. Eindelijk wordt psychologische zorg toegankelijk voor een breder publiek en blijft het niet gereserveerd tot die enkelen die het kunnen betalen. Dit is ook meteen het meest positieve aspect van de ELP conventie. Psychologische zorg wordt betaalbaar en cliënten hoeven hun therapie niet te spreiden in de tijd om het financieel draaglijk te houden. Het is fijn om enkel het remgeld te moeten aanrekenen en ook al is het aantal terugbetaalde sessies per jaar beperkt, toch lijkt niemand dit erg te vinden want op 8 (of 20) sessies kan al veel werk verricht worden.

Wat met de minder positieve aspecten van de conventie? De administratieve belasting is al bij al relatief klein. Dit komt waarschijnlijk omdat onze manier van werken al heel hard aanleunde bij de public health visie. Ook blijft de gevreesde aanmeldingsdruk uit. And last but not least, de vertrouwelijkheid van de therapeutische gesprekken komt niet in gedrang. In het oriënteringsgesprek wordt namelijk expliciet gevraagd of er informatie mag uitgewisseld worden met de huisarts en andere betrokken hulpverleners. Weigering van uitwisseling van informatie heeft geen enkele repercussie naar de terugbetaling. In de praktijk wordt echter deze uitwisseling zelden geweigerd. Integendeel, cliënten ervaren het net als een meerwaarde dat hun huisarts en/of psychiater op de hoogte gesteld wordt van de lopende behandeling bij hun psycholoog.

Alleen de groepswerking staat ver van de dagelijke praktijk. De verplichting van een co-therapeut is mooi op papier, maar in de praktijk kost dit toch wat organisatietalent. We vragen ons ook af of dit altijd nodig is. In psychiatrische instellingen draaien psychologen op hun eentje groepen van soms meer dan 20 personen. Een groep van 4 mensen in de eerste lijn moet dus perfect haalbaar zijn voor 1 psycholoog. Los hiervan betreuren we het feit dat er binnen een zelfde functie een keuze moet gemaakt worden tussen individuele en groepsbegeleiding. Groepen hebben vaak een andere focus dan individuele sessies. Niet alle problematieken kunnen opgenomen worden in groep net zoals groepstrainingen soms een extra meerwaarde kunnen betekenen bovenop een individuele begeleiding. We hopen dan ook dat deze eerste ervaringen meegenomen worden naar het begeleidingscomité zodat deze ELP conventie alleen maar beter kan worden in de toekomst.