Een psycholoog voor psychologen?

Als psycholoog kunnen we goed zorgen voor anderen. Maar geven we onszelf ook de zorg die we nodig hebben? Is het geen tijd voor een psy4psy?

Alt text

Regelmatig lezen we berichten over ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen geven nochtans het beste van zichzelf om hun cliënten de zorg te geven die ze verdienen. Soms lopen ze zichzelf voorbij: ze kunnen niet neen zeggen tegen al die zorgvragen en persen er hier en daar nog een afspraak bij; vaak ten koste van hun eigen zelfzorg.

Als zorgverstrekkers zijn psychologen natuurlijk kwetsbaar. Ze hebben voor hun beroep gekozen om mensen te helpen en grenzen aangeven lijkt in strijd hiermee. Niets is minder waar. Goede zelfzorg is voorwaarde om goed voor anderen te zorgen. Als je in een noodsituatie in een vliegtuig zit, word je ook geadviseerd om jezelf eerst van zuurstof te voorzien en pas daarna je naasten. Geen enkele cliënt heeft baat bij een uitgeputte psycholoog met empathy-fatigue!

Daarom willen we binnen Psychologennet, naar analogie van Doctors4doctors, een psy4psy netwerk uitbouwen: psychologen die andere psychologen in nood ondersteunen zodat ze weer de psycholoog kunnen zijn die ze willen zijn.

Lees meer: www.psy4psy.be