De horror van elke psycholoog

Als je aan een psycholoog vraagt wat hij het meest vervelend vindt aan zijn job, krijg je steevast het volgende drietal te horen: te veel administratie, te lange wachtlijst en de afwezigheid van een systematische terugbetaling voor psychologische zorg. In dit artikel zoomen we in op het wachtlijstprobleem.

Alt text

Elke (goede) psycholoog kent dit probleem. We willen kwaliteitsvolle zorg aanbieden en doen dit met hart en ziel. We bouwen daardoor een goede reputatie op in de regio en meer en meer cliënten beginnen zich aan te melden. We zetten nog wat meer slots open in onze agenda, maar spijtig genoeg is dit maar een pleister op de wonde want na verloop van tijd zijn ook deze momenten ingenomen. Dan maar op zoek gaan naar collega's. Ook hier wringt het schoentje: 'the war on talent' is ook binnen gesijpeld in de psychologenwereld. Elke praktijk met enige naambekendheid is op zoek naar versterking. En dan komt het onvermijdelijke naar boven: een aanmeldingsstop lanceren: de horror van elke psycholoog.

We willen mensen helpen en mensen weigeren is tegen onze natuur. Inboeten aan kwaliteit is geen optie. Sneller werken doet geen recht aan de complexiteit van de problemen waarmee sommige mensen worstelen. Soms kan een groepstraining een oplossing bieden. In een groep kunnen we meer mensen tegelijkertijd bereiken. Jammer genoeg past niet elke problematiek binnen een groepstraining.

Onze aanpak? In Psychologennet proberen we snel een eerste gesprek aan te bieden. Dit gesprek is een oriënteringsgesprek: op een half uur tijd proberen we zicht te krijgen op de hulpvraag van een persoon en een gericht behandeladvies te geven. Op deze manier kunnen we mensen snel doorverwijzen naar een andere instantie als blijkt dat we geen antwoord kunnen geven op de hulpvraag. Wachten op een hulpverlening die uiteindelijk niet de gepaste hulpverlening is, vinden we verloren tijd.

Indien we wel de nodige expertise in huis hebben, dan zetten we de persoon op de wachtlijst. Enkel wachten op de opstart van een begeleiding vinden we deontologisch niet verantwoord. Mensen hebben vaak lang gewacht vooraleer ze de stap naar een psycholoog durfden zetten. Hen nu weer laten wachten werkt zeer demotiverend. Daarom bieden we online een aantal modules aan waar mensen reeds aan de slag kunnen met een aantal transdiagnostische problemen: stress, angst, piekeren, slaapproblemen en een negatief zelfbeeld.

https://psychologennet.be/zelfhulp