Nele Janssens (°1974)


Contact

Maak een afspraak

Geconventioneerd

 • voor cliënten tot en met 23 jaar
 • voor cliënten vanaf 15 jaar

Visum 351320

Opleiding

 • Klinisch psycholoog (RIZIV-nummer: 7-01999-87-000)
 • Specialisatie in client-centered en experiëntiële psychotherapie
 • Specialisatie in kinder- en jeugdpsychotherapie
 • Specialisatie in rouw- en verliesverwerking
 • Specialisatie in psychosociale aspecten van kankerbegeleiding

Werkwijze

Werkwijze bij jongeren en volwassenen

We staan stil bij wat jou nu, op dit moment, in therapie brengt. Waar loop je tegen aan en waar zou je naartoe willen in de toekomst? Samen bekijken we welke moeilijkheden jou verhinderen een goed leven te leiden. We zoeken naar mogelijkheden om te groeien naar een nieuw evenwicht: evenwicht waarbij je je leven vorm geeft in de lijn met wat voor jou belangrijk is.

In een eerste gesprek worden kort de werkwijze en wederzijdse verwachtingen besproken. Na dit gesprek kan je steeds beslissen of je de begeleiding verder wil zetten. Het is vooral belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de persoon aan wie je hulp vraagt. Als je verder wil werken, stellen we samen een aantal doelen vast, waar we op regelmatige basis bij stilstaan. Op die manier maken we ruimte om te ervaren welke stappen je al gezet hebt en welke weg je nog wil afleggen.

Werkwijze bij kinderen

Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt er voornamelijk gewerkt met de ouders. Vanaf de leeftijd van 4 jaar gaan we ook met de kinderen aan de slag. Het eerste gesprek vindt plaats met de ouders. We kijken wat er moeilijk loopt en waar het nog wel goed gaat. Daarna zien we het kind voor een belevingsgericht onderzoek waarbij er vooral gepeild wordt naar de emotionele beleving en de verschillende ontwikkelingstaken waarop een kind kan vastlopen. Er wordt gewerkt met spel en kreatieve technieken.

Na het belevingsgericht onderzoek volgt er terugkoppeling naar de ouders. Er wordt besproken welke aanpak aangewezen is en hoe we samen het kind kunnen ondersteunen. Het is ook belangrijk dat de ouders zich goed voelen bij de persoon waaraan ze hulp vragen. Als aan deze voorwaarde voldaan is en er is een akkoord voor de aanpak, kan de begeleiding starten.

Op regelmatige basis wordt er (samen met de ouders) stilgestaan bij de vorderingen. Indien nodig kunnen er ook aparte gesprekken met de ouders plaatsvinden om hen te ondersteunen in hun opvoedingsvragen.


Specialiteiten

 • Angst en depressie
 • Verwerking van ziekte, verlies en rouw
 • Traumaverwerking
 • Vragen rond zingeving en existentiële problemen
 • Ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren

Ervaring

 • 2002-2004: psychologische begeleiding binnen het palliatief support team van AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse
 • 2004-2007: psychologische begeleiding binnen het palliatief support team van AZ Sint-Lucas te Gent
 • 2006-heden: ambulante psychotherapie in privé-praktijk
 • 2022-heden ambulante psychotherapie in Psychologennet te Heist-op-den-Berg

Lidmaatschap

 • VVKP: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • VVCEPC: Vlaamse Vereniging voor Client-centered en Experiëntiële Psychotherapeuten en Counselors