Kwaliteitsgarantie

Psychologennet wil garant staan voor kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening. Alle teamleden zijn erkend door de psychologencommissie en mogen de officiële titel van psycholoog dragen. Ze hebben ook een visum om de klinische psychologie te mogen bedrijven.  Een erkend klinisch psycholoog onderschrijft de deontologische code voor psychologen en houdt zich aan volgende regels en voorschriften: