Kwaliteitsgarantie

Psychologennet wil garant staan voor kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening. Alle teamleden zijn geregistreerd bij de psychologencommissie en mogen de officiële titel van psycholoog dragen. Ze hebben een visum om de klinische psychologie te bedrijven en hebben als dusdanig een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Een erkend klinisch psycholoog onderschrijft de deontologische code voor psychologen en houdt zich aan volgende regels en voorschriften: