Isabelle Vloeberghs (°1978)


Geconventioneerd

 • voor cliënten tot en met 23 jaar
 • voor cliënten vanaf 15 jaar

Visum

Opleiding

 • Klinisch orthopedagoog (RIZIV-nummer: 7-02270-10-000)
 • Supervisor VVGT
 • Specialisatie in de gedragstherapie
 • Specialisatie in EMDR
 • Specialisatie in schematherapie

Werkwijze

Werkwijze psychotherapie kinderen en jongeren

Voor het eerste gesprek worden de ouders uitgenodigd. De reden van aanmelding wordt besproken, er wordt ingegaan op de geschiedenis van het kind of de jongere, en zijn of haar sterktes en beperkingen worden in kaart gebracht.

In de eerste drie à vier sessies met het kind of de jongere wordt een belevingsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van gesprek, vragenlijsten, en creatieve opdrachten probeer ik zicht te krijgen op de problematiek van de jongere, maar ook op zijn of haar zelfbeeld, de manier waarop hij of zij de wereld bekijkt, zijn of haar relaties, enz. Dit onderzoek kan aangevuld worden met een overleg met de leerkracht of andere opvoeders.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een therapieplan opgesteld, en kan de therapie opgestart worden. In principe is de therapie individueel, maar er wordt regelmatig met de ouders (en eventueel de school) afgestemd, en er kunnen gezinsgesprekken worden ingepland.

Werkwijze psychotherapie jongvolwassenen

Ons denken, voelen en handelen is grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Gedrag zien we als het geheel van interacties met de omgeving. Zowel onze handelingen als onze beleving (onze gevoelswereld, onze gedachten,…) spelen hierin een rol. In een gedragstherapie wordt een persoonlijke theorie opgebouwd: welke probleemgebieden zijn er, en hoe hangen ze met elkaar samen? Welke patronen kunnen we onderscheiden in doen, denken en voelen? Hoe wordt probleemgedrag (vb: piekeren, schelden, niet studeren) veroorzaakt en in stand gehouden? Welke waarden en levensdoelen stelt een cliënt voorop, en in hoeverre leeft hij of zij hier naar toe?

In een volgende fase proberen we de negatieve patronen te doorbreken. Hoe zorgen we er voor dat een open ruimte geen paniek meer uitlokt? Hoe kan iemand een vastgelopen rouwproces opstarten en doorlopen? Hoe kan iemand leren communiceren zonder stil te vallen of meteen te beginnen huilen? Zowel tijdens de sessies als door huiswerkopdrachten wordt – in kleine stappen – geëxperimenteerd met nieuwe reacties en denkwijzen.

Werkwijze supervisie

Supervisie wordt aangeboden vanuit het kader van de gedragstherapie, aangevuld door inzichten uit schematherapie en cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie. Samen met de supervisant worden doelstellingen afgesproken, afhankelijk van de opleidingsfase waarin de supervisant zich bevindt. Er kan gewerkt worden rond bepaalde vaardigheden die de supervisant in zijn of haar therapeutische sessies kan inoefenen, of de supervisant kan samen met de supervisor de volgende therapeutische sessie(s) voorbereiden door samen meer inzicht te krijgen in de problematiek van de cliënt. Verder kan er gereflecteerd worden op het eigen therapeutische handelen, en op de relatie tussen de supervisant en zijn of haar cliënt. Elke sessie brengt de supervisant tien minuten audio- of videomateriaal mee, om vanuit een concrete casus en vraag te vertrekken.


Specialiteiten

 • Depressie
 • Angst en faalangst
 • Omgaan met ADHD en ASS
 • Trauma

Ervaring

 • 2001-2002: Domestic Violence and Sexual Assault Crisis Center in DeKalb te Illinois
 • 2002-heden: studentenpsycholoog Universiteit Antwerpen
 • 2003: Kigali Psycho-medical Center (Rwanda)
 • 2006-2011: psychotherapie bij kinderen en jongeren in Groepspraktijk Fruithof te Antwerpen
 • 2013-heden: psychotherapie bij kinderen en jongeren in Miander te Antwerpen
 • 2017-heden: supervisor stage masteropleiding Klinische Psychologie

Lidmaatschap

 • VVO: Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen
 • VVGT: Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie
 • BWP: Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie