Gerrit Belis (°1967)


Contact

Geconventioneerd

 • voor cliënten tot en met 23 jaar

Visum

Opleiding

 • Klinisch psycholoog
 • Specialisatie in de gedragstherapie
 • Specialisatie in de psychoanalytische psychotherapie
 • Specialisatie in dialectische gedragstherapie (DGT)
 • Enkele kortere opleidingen in EMDR, ACT en evidence-based HR

Werkwijze

Er wordt gewerkt vanuit het cognitief gedragstherapeutisch model. Eerst wordt concreet nagegaan welke moeilijkheden ervaren worden. Vervolgens worden de doelstellingen van de therapie afgesproken en worden de gepaste interventies toegepast. De therapeutische vooruitgang wordt steeds gemonitord en indien nodig worden de interventies bijgesteld om de doelstellingen te behalen. Het einddoel is steeds een optimaliseren van je levenskwaliteit.

Afhankelijk van de problematiek wordt soms een andere insteek gehanteerd en wordt eerder vertrokken vanuit de Acceptance and Commitment Therapy of de Dialectische gedragstherapie. In het geval van trauma wordt dikwijls gewerkt met EMDR.


Specialiteiten

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Werkgerelateerde problemen en burn-out
 • Negatief zelfbeeld en laag zelfvertrouwen
 • Eetstoornissen en obesitas
 • Persoonlijkheidsproblemen (bv. borderline persoonlijkheid)
 • Partner- en gezinsproblemen

Ervaring

 • 2004-heden: ambulante psychotherapie in Flow te Bonheiden
 • 2017-heden: managing director van U-Count!: een evidence-based HR bedrijf
 • semi-residentiële psychiatrie in UPC KULeuven te Kortenberg

Lidmaatschap

 • VVKP: Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 • VVGT: Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie
 • BWP: Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie
 • EMDR Belgium